Lijfrenteverzekering

Lijfrenteverzekering

Een lijfrenteverzekering laat u geld wegzetten wat u op het moment van afsluiten of storten niet gebruikt, en op een later moment uitbetaald wilt krijgen. Een lijfrente verzekering wordt vaak afgesloten om het pensioen aan te vullen. Een extra bijkomend voordeel van een lijfrenteverzekering is de aftrek van inkomstenbelasting. Een lijfrente kan voorkomen in de vorm van een verzekering, rekening of beleggingsrecht. Voor het afsluiten van een lijfrente moet de betreffende persoon voldoen aan de volgende voorwaarden:

De lijfrente is afgesloten bij een financiële instelling

Vooraf vastgestelde datum van uitkeren, met een vast bedrag.

Welke soorten lijfrente verzekeringen bestaan er?

Zorgverleners kunnen u helpen met bijvoorbeeld:

Oudedagslijfrente

Deze vorm van lijfrente is gebaseerd op de oude dag. De lijfrente moet uitgekeerd worden binnen 5 jaar na het bereiken
van de AOW-leeftijd. Daarnaast mogen de uitkeringen niet stoppen vóór het overlijden van de persoon in kwestie.

Tijdelijke oudedagslijfrente

Een tijdelijke oudedagslijfrente heeft een afgesproken looptijd. Ook voor deze lijfrente geldt dat de uitkeringen beginnen
op een moment naar keuze binnen de 5 jaar na het bereiken van de AOW leeftijd. Daarnaast zit er een maximale
uitkeringshoogte die bepaald is onder de €23.000 per jaar.

Nabestaandenlijfrente

De lijfrente voor nabestaanden gaan in vanaf het moment dat de betreffende persoon komt te overlijden. De
nabestaandenlijfrente wordt betaald aan de weduwe totdat deze persoon komt te overlijden, of wanneer het contract
een vaste einddatum heeft. Kinderen jonger dan 30 jaar ontvangen de lijfrente uitkering totdat het 30e levensjaar is
bereikt.

Overbruggingslijfrente

Deze lijfrente geldt alleen voor lijfrente tegoeden die zijn opgebouwd vóór 2006. De lijfrente mag op elke willekeurig
moment uitgekeerd worden, maar moet wel volledig uitbetaald zijn voordat de betreffende persoon de leeftijd van 65
jaar bereikt, de AOW leeftijd bereikt of met pensioen gaat.

Waar sluit ik een lijfrenteverzekering af?

Monuta

Reaal

Rabobank

Nationale Nederlanden

Dela

Centraal Beheer

Interpolis

SNS Bank

Moneywise

Univé

ABN Amro

Aegon

Yarden

A.S.R. Bank

Allianz