Privacybeleid

Inleiding
SeniorPronto vindt uw privacy belangrijk en ziet het als haar verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen en om zorgvuldig met uw gegevens om te gaan. In dit Privacy Statement infomeren wij over hoe wij uw gegevens gebruiken en wat u van ons kunt verwachten. 

Toepasselijkheid
SeniorPronto is een intermediair tussen u en een leverancier van een traplift, platformlift, huislift, instapbad, instapdouche, scootmobiel, autoaanpassing, zonnepanelen, koffiezetapparaat, watercooler of gehoorapparaat of een andere (soortgelijke) dienst of product (“Leveranciers”). Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van gegevens die u via de contactformulieren op SeniorPronto doorgeeft alsmede op de verwerking van eventuele aanvullende gegevens die u, bijvoorbeeld uit interesse voor de aanvraag van meer informatie of een offerte en/of het doen van een aankoop, heeft doorgegeven. Advice4me B.V., gevestigd te (2333 CT) Leiden aan de Bargelaan 16, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 54929415 (“SeniorPronto”), is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerkingen. 

Gegevens
SeniorPronto verwerkt uw voor- en achternaam, geslacht, telefoonnummer, e-mailadres, kenmerken van uw woning en huishouden, eventuele persoonlijke kenmerken (zoals gehoor en moeilijk ter been) en inhoud opmerkingen zoals u die via de verschillende contactformulieren op de website aan ons doorgeeft en overige gegevens die u actief aan ons verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch. Naar aanleiding van het door u ingevulde contactformulier op onze website wordt u gebeld met aanbiedingen van diverse offertes van onze Leveranciers. Voor het versturen van offertes van onze Leveranciers kan SeniorPronto ook uw adresgegevens en eventuele andere persoonsgegevens verwerken die noodzakelijk zijn voor het doen van een passende offerte. Daarnaast kan SeniorPronto uw e-mailadres gebruiken voor het doen van aanbiedingen van onze Leveranciers en soortgelijke dienstverleners indien u daarvoor toestemming heeft gegeven. 

Doelen
SeniorPronto verwerkt uw gegevens voor het doen van aanbiedingen en het versturen van door u aangevraagde offertes van Leveranciers van bijvoorbeeld een traplift, platformlift, huislift, instapbad, instapdouche, scootmobiel, autoaanpassing, zonnepanelen, koffiezetapparaat, watercooler of gehoorapparaat of een andere (soortgelijke) dienst of product waarvoor u interesse heeft getoond. Hierbij houden wij rekening met uw bij ons bekende voorkeuren. Daarnaast verwerken wij uw gegevens ter uitvoering van een overeenkomst tussen u en een Leverancier en het versturen van e-mailnieuwsbrieven indien u daarvoor toestemming heeft gegeven. Uw (adres)gegevens kunnen ook worden gebruikt om u te informeren over voor u geselecteerde aanbiedingen en speciale acties van SeniorPronto, haar groepsmaatschappijen en derde partijen in senioren (en soortgelijke) producten- en diensten. Tevens gebruiken wij uw gegeven voor analyse en onderzoek om beter inzicht te krijgen in onze website bezoekers en zodat wij onze diensten hierop af kunnen stemmen. Voorts kan SeniorPronto uw e-mailadres gebruiken voor Custom Audience targeting via Facebook, waarbij alleen de door SeniorPronto opgegeven personen advertenties te zien krijgen. Zo maakt SeniorPronto een Custom Audience aan door e-mailadressen te uploaden in een advertising-tool. Deze groep kan vervolgens worden gekoppeld aan een specifieke Facebookcampagne: alleen deze Facebookgebruikers krijgen de campagne en bijbehorende advertenties te zien. Lees hier meer over Custom Audience targeting. Indien u geen deel uit wilt maken van een Custom Audience kunt u contact opnemen via onze contactpagina.

Bewaartermijn
SeniorPronto hanteert redelijke bewaartermijnen en bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor de uitvoering van bovenstaande doelen. Indien u wilt weten hoe lang wij uw gegevens precies bewaren, dan kunt u via onze contactpagina contact met ons opnemen.

Rechten
Via onze contactpagina kunt u ons verder laten weten wanneer u uw gegevens wilt inzien, rectificeren of verwijderen of wanneer u bezwaar wilt maken tegen gegevensverwerkingen door SeniorPronto per post of via e-mail. Ook kunt u via onze contactpagina uw toestemming voor gegevensverwerkingen intrekken of een eventuele klacht indienen. Ook bij vragen en opmerkingen over ons Privacy statement kunt u terecht op onze contactpagina.

Leveranciers
SeniorPronto verstrekt uw gegevens uitsluitend aan Leveranciers voor het doen van een passende aanbieding, het versturen van een offerte en/of voor de aankoop van een traplift, platformlift, huislift, instapbad, instapdouche, scootmobiel, autoaanpassing, zonnepanelen, koffiezetapparaat, watercooler of gehoorapparaat of een andere (soortgelijke) dienst of product waarvoor u interesse heeft getoond. SeniorPronto kan geen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door Leveranciers met uw gegevens en hoe u bezwaar kunt maken tegen het verwerken van uw gegevens door een Leverancier. Lees hiervoor het Privacy statement van de betreffende Leverancier via bijvoorbeeld de website van de Leverancier. Ook kan SeniorPronto niet aansprakelijk gesteld worden in geval van wanprestatie van een Leverancier. SeniorPronto verstrekt uw gegevens niet aan andere partijen dan Leveranciers, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Beveiliging
SeniorPronto neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via onze contactpagina.

Minderjarigen
SeniorPronto heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders/verzorgers dan ook aan betrokken te zijn bij de online-activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld van een minderjarige, neem dan contact met ons op via onze contactpagina zodat wij deze informatie kunnen verwijderen.

Klikgedrag
Op SeniorPronto worden algemene bezoekgegevens, zonder dat deze bezoekers identificeren, bijgehouden, zoals de meest gevraagde pagina’s. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te verbeteren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om informatie beter te laten aansluiten bij de bezoekers van de site. Op deze wijze kan SeniorPronto haar dienstverlening aan u perfectioneren.

Cookies
Voorts maakt SeniorPronto bij het aanbieden van haar diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje met gegevens dat op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Deze cookies worden enkel gebruikt om het vaker vertonen van pop-ups te voorkomen en het gebruik van de website voor u aangenamer te maken.

Wilt u geen cookies accepteren, dan heeft u altijd de mogelijkheid om dit zelf aan te geven in uw browser (door in uw browser ‘cookies off’ in te stellen). Als u cookies uitzet, is het mogelijk dat bepaalde functionaliteiten niet werken of dat u van bepaalde diensten geen gebruik kan maken. Lees hier ons Cookie Statement waarin wij u informeren over hoe en waarvoor wij cookies gebruiken.