Pensioenregeling

Wat houdt een pensioenregeling in?

Pensioensregeling wordt in de meeste gevallen geregeld door de werkgever. Het aanbieden van een pensioenregeling
vanuit de werkgever is daarentegen niet (altijd) verplicht. Op basis van de CAO weten werkgevers en werknemers of een pensioenregeling al dan niet verplicht is. Mocht de werkgever niet verplicht zijn om een pensioenregeling voor zijn/haar werknemers te regelen, dan sluit het niet uit dat de werknemer het niet voor zichzelf kan regelen. Hoeveel pensioen er opgebouwd wordt hangt af van de persoonlijke situatie en het type pensioenregeling.

Pensioenregeling vanuit de werkgever

De pensioenregeling vanuit werkgevers kan verschillen per branche en per werkgever. In Nederland kan er via drie
systemen pensioen opgebouwd worden:

Eindloonregeling

Middelloonregeling

Beschikbare premieregeling

Eindloonregeling, houdt in dat het opbouwen van het pensioen met maximaal 2% wordt verhoogd naarmate het salaris van de betreffende persoon ook toeneemt. Dit houdt in dat de voorgaande jaren ook verhoogd worden met de 2% als het salaris omhoog gaat. Het laatst betaalde salaris is de richtlijn voor het aantal jaren dat deze persoon gewerkt heeft, keer het percentage en het laatstverdiende salaris.

Middelloonregeling, betekent dat na loonsverhoging geen rectificatie plaatsvindt van het percentage en de hoogte van
het salaris in het verleden, zoals bij de eindloonregeling.

Beschikbare premieregeling, hierbij bekijkt de werkgever wat er financieel mogelijk is. De werkgever kan hierbij kiezen
voor een vast bedrag per jaar of een vast percentage. De werkgever kan hierdoor de komende pensioenpremies
budgetteren.

Waar vraag ik een pensioenregeling aan?

In veel gevallen is het de werkgever die verbonden is aan een pensioenverstrekker. Mocht de werkgever dit niet
verstrekken, dan kan er zelf pensioen opgebouwd worden. Er zijn meerdere mogelijkheden om pensioen op te bouwen, namelijk:

Pensioen opbouwen bij een verzekeraar

Beleggen bij een beleggingsinstelling of beleggingsonderneming

Banksparen bij een bank

Lijfrente is hierbij een goede vorm voor het opbouwen van pensioen. Lees hier meer over lijfrente.