Erfgoed

Wat is erfgoed?

Van generatie op generatie worden er objecten van waarde doorgegeven. Dit kunnen enerzijds onroerend goed
objecten zijn, zoals gebouwen, monumenten en oppervlakten. Denk hierbij aan woningen, bedrijfspanden of kavels die
na het overlijden van ouderen geerfd worden door de kinderen van. Daarnaast de roerend goed objecten, dit zijn alle
objecten die de familie op een bepaalde waarde schatten. Denk hierbij aan bijvoorbeeld sieraden.

Wat valt er onder cultureel erfgoed?

Culturele objecten bestaan over het algemeen vaak uit monumenten, archeologische vondsten, verzamelingen,
archieven en beschermde stads, en dorpsgezichten. Cultureel erfgoed wordt op waarde geschat doordat het een beeld
schetst van het verleden. Hierdoor kunnen toekomstige generaties ondervinden hoe het verleden eruit zag.

Wanneer betaal ik erfbelasting?

Belasting over erfgoed is gebaseerd op de waarde van de erfenis. De waarde van de erfenis in combinatie met de status van de erfgenamen bepalen de hoogte van het tarief. Hieronder vindt u de tarieven van 2021.

Waarde erfenis Partner (Pleeg – of stief)
kind met een beperking
Kleinkinderen en verdere
afstammelingen
Overige erfgenamen
zoals een broer, zus of
ouders
€0 – €128.75010%18%30%
€128.750 en meer20%36%40%

Bron: Belastingdienst