Pensioen & Erfgoed

Pensioen & erfgoed

Verzekeringen beschermen senioren en hun dierbaren tegen ongevallen of onvoorziene situaties. Welke verzekeringen
bestaan er, welke past het beste bij uw persoonlijke situatie en waar vraagt u deze aan? Verkrijg meer informatie over
verzekeringen voor senioren of laat u adviseren door professionele adviseurs.

Pensioenregeling

Na het behalen van de
pensioenleeftijd, welke verschilt in
Nederland op basis van de CAO,
heeft u recht op een AOW-pensioen.
Naast het basispensioen(AOWpensioen)
wordt er ook een pensioen door de werkgever of via
een eigen pensioenvoorziening
opgebouwd. De branche van de
onderneming bepaald of de
werkgever verplicht is om de
werknemer een pensioenregeling
aan te bieden. Is de onderneming
volgens de bijbehorende CAO niet
verplicht om een pensioenregeling
aan te bieden, dan kan de
werknemer dit alsnog voor zichzelf
regelen. Hoe en waar dit kan leest u hier.

Erfgoed

Erfgoed bestaat uit alles wat iemand
kan erven van voorgaande
generaties en wat generaties
bewaren voor komende generaties.
Er zijn twee vormen erfgoed,
namelijk onroerend erfgoed en
roerend erfgoed. De eerste vorm zijn
niet verplaatsbare objecten, zoals
gebouwen, monumenten of
landschappen. Al het overige
“verplaatsbare” erfgoed wordt
roerend erfgoed genoemd. Wat
komt er bij erfgoed kijken en waar
moet u op letten? Dat leest u hier.