Verzorgingshuis

Wat is een verzorgingshuis?

Een verzorgingshuis is een woonomgeving voor senioren die door ouderdom of een verslechterde fysieke gesteldheid
niet meer zelfstandig thuis kunnen wonen.

Welke zorg krijg ik in een verzorgingshuis?

De naam van de instelling zegt het al, zorg. Maar uit welke zorg bestaat een verzorgingshuis dan? De zorg is gebaseerd op de hoeveelheid hulp de betreffende persoon nodig heeft. Denk hierbij aan de dagelijkse zorg zoals aankleden, wassen, eten en naar bed gaan. Naast de zorg kunnen senioren ook meedoen aan verschillende activiteiten. Om in aanmerking te komen voor een verzorgingshuis heeft u een indicatie nodig van de WIz-zorg. (de Wet langdurige zorg). Heeft u minder zorg nodig dan de hierboven aangegeven dagelijkse zorg? Dan is een aanleunwoning of groepswoning een passende optie.

Wat zijn de kosten in een verzorgingshuis?

De Wet langdurige zorg (Wlz) bepaald de hoogte van de eigen bijdrage. De eigen bijdrage is afhankelijk van het
inkomen, de leeftijd, samenstelling van het gezin en het eigen vermogen. Om de hoogte van de eigen bijdrage te
berekenen kunt u terecht bij het CAK. Het CAK berekent de eigen bijdrage en stuurt ook de rekeningen.

Waar vind ik verzorgingshuizen?

Verzorgingshuizen nemen langzamerhand af. Dit komt mede door de hoeveelheid aanvragen en het langer thuis blijven
wonen van senioren. U kunt verzorgingshuizen vinden op: zorgkaartnederland.nl.