Verpleeghuis

Wat is het verschil tussen een verpleeghuis en een verzorgingshuis?

Een verpleeghuis biedt de zorg aan senioren die niet meer kunnen beslissen over een opname. De familie maakt
meestal het besluit dat een dierbare niet meer zelfstandig kan wonen en opgenomen moet worden in een verpleeghuis. De betreffende persoon heeft dagelijks professionele hulp nodig, bijvoorbeeld bij dementie.

Welke zorg krijg ik in een verpleeghuis?

Een verpleeghuis biedt intensieve verzorging en medische zorg. De inwoners van een verpleeghuis verkrijgen 24 uur per
dag verzorging van verpleegkundigen en verzorgenden. Daarbij biedt een verzorgingshuis ook medische zorg voor extra
zieke inwoners.

Voor wie is een verpleeghuis geschikt?

Senioren die niet meer zelfstandig of onder begeleiding thuis kunnen wonen. Deze doelgroep heeft 24-uur per dag
intensieve zorg en toezicht nodig. Daarnaast is een verpleeghuis geschikt voor senioren die revalideren van een operatie of ziekte, in deze gevallen is het een tijdelijke oplossing (eerstelijns verblijf). Eerstelijns verblijf is tijdelijk en duurt maximaal 3 maanden, met een optie tot verlenging.

Wat zijn de kosten van het verblijf in een verpleeghuis?

De meeste kosten voor een Wlz-verpleeghuis worden betaald door de overheid. Net als bij een verzorgingshuis zijn er
toelatingsvoorwaarden, hiervoor heeft de betreffende persoon een indicatie van het CIZ nodig. De eigen bijdrage wordt
ook hier berekend door het CAK. De tijdelijke verblijven worden vergoed door de zorgverzekering van de inwoner.

Naast een Wlz-verpleeghuis bestaan er Particuliere verpleeghuizen. De kosten hiervoor betaald de persoon zelf. De
kosten kunnen na indicatie wel vergoed worden. Hiervoor heeft de persoon dan een persoonsgebonden budget voor
nodig. Een persoonsgebonden budget kan aangevraagd worden bij de zorgverzekeraar, de gemeente of het
zorgkantoor.