Aanleunwoning

Wat is een aanleunwoning?

Een aanleunwoning is een huur(woning) waar senioren zelfstandig in wonen. Het voordeel van een aanleunwoning is de zorginstelling. Aanleunwoningen zijn altijd in de buurt van een zorginstelling. Senioren houden de regie in eigen handen tijdens het wonen in een aanleunwoning. Zelfstandig blijven wonen met de voordelen van een zorginstelling. Hierdoor blijven ouderen zelfstandig en kunnen ze gebruikmaken van bezorgmaaltijden, sociale activiteiten en de faciliteiten de die bijbehorende zorginstelling biedt.

Wanneer kom je in aanmerking voor een aanleunwoning?

Er zijn een aantal kenmerken waaraan voldaan moet worden om in aanmerking te komen voor een aanleunwoning.
Denk hierbij aan:

De minimale leeftijd van 55+ of 65+, dit verschilt per aanleunwoning.

Zelfstandig gebruik kunnen maken van de aanleunwoning, zowel mentaal als fysiek.

Ingeschreven staan bij de betreffende gemeente.

Daarnaast kunnen er nog enkele voorwaarden zijn, dit verschilt per gemeente. Dit is terug te vinden bij het Wmo-loket
van de betreffende gemeente.

Welke service biedt een aanleunwoning?

De service hangt af van de zorginstelling. De zorginstelling kan een verzorgingshuis of een verpleeghuis zijn. De service
kan zijn:

Bezorging van maaltijden of boodschappen

Gebruik maken van de gemeenschappelijke ruimtes

Gebruik maken van de zorgfaciliteiten als een kapper of een fysiotherapeut

Hulp in geval van nood

Worden de kosten in een aanleunwoning vergoed?

Dit verschilt per aanleunwoning. De aanleunwoning kan een huur- of koopwoning zijn. In het geval van een huurwoning heeft u misschien recht op huurtoeslag. Dit is afhankelijk van het inkomen. Huurtoeslag is aan te vragen bij de belastingdienst.

De zorg in een aanleunwoning kan bestaan uit huishoudelijke hulp, persoonlijke verzorging, verpleging of begeleiding in het dagelijks leven. In deze gevallen kan de hulp vergoed worden als u een indicatie heeft. De indicatie kunt u aanvragen bij de gemeente of het CIZ.