Gespecialiseerde accommodaties

Gespecialiseerde accommodaties

Senioren zijn regelmatig op zoek naar een risicovrije woning. Een risicovrije woning zijn er in verschillende soorten.
Gelijkvloers, onder toezicht van verpleging of bijvoorbeeld in groepsverband. Verkrijg meer informatie over de
verschillende soorten en vind een bijpassend woningtype voor u of uw dierbaren.

Groepswonen

Groepswonen is een uniek
burgerinitiatief in
Nederland. Steeds meer
senioren zijn op zoek naar
een gelukkige manier van
oud worden. Met
groepswonen woont u met meerdere personen samen in hetzelfde gebouw. Iedere
woning heeft zijn eigen
voordeur en ruimtes. Het
groepswonen komt samen op de gemeenschappelijke
woonruimten en
voorzieningen zoals, een
tuin, een fietsenhok of een deelauto. Senioren zijn vaak op zoek naar de manier om gelukkig oud te worden, en vaak is dit samen met andere. Er worden in Nederland steeds meer woongroepen opgericht.

Aanleunwoning

Aanleunwoningen zijn
zelfstandig huur(woning)
die zijn aangesloten bij een zorginstelling. Senioren wonen zelfstandig in deze
woningen, maar kunnen
gebruik maken van de
voorzieningen van de
zorginstelling. Denk
bijvoorbeeld aan het laten
bezorgen van maaltijden
en/of boodschappen, het
gebruik maken van de
faciliteiten van de
zorginstelling zoals de
kapper of zorg in de vorm
van verpleging bij
noodgevallen. De
mogelijkheden en kosten
verschillen per
zorginstelling. Lees hier
wanneer u aanspraak
maakt op een
aanleunwoning en welke
voordelen dit met zich
meebrengen.

Verzorgingshuis

Een verzorgingshuis is de
uitkomst voor senioren die door fysieke of mentale klachten niet meer in staat zijn om zelfstandig thuis te wonen. In het
verzorgingshuis ligt de
nadruk op de zorg voor
senioren, denk hierbij aan
aankleden, schoonmaken
en eten. Afhankelijk van de hulp kunnen senioren
ervoor kiezen om thuis te
blijven wonen en alleen
overdag naar het
verzorgingshuis te komen.
Senioren in een
verzorgingshuis hebben
(nog) geen 24-uurs
verzorging nodig.

Verpleeghuis

Senioren die in aanmerking komen voor een verpleeghuis hebben 24- uur zorg nodig. Denk
hierbij aan senioren met
zware medische klachten
of ernstige fysieke of
mentale beperkingen. Een
verpleeghuis biedt de
optimale zorg voor
dierbaren met
bovenstaande klachten/
beperkingen. Daarnaast
biedt het een woonplaats
waar senioren elkaar
ontmoeten en waar
activiteiten georganiseerd
worden. Lees hier meer
informatie over de zorg in
verpleeghuizen.